Visiespecialist circulaire stad  - Gemeente Zaanstad

Visiespecialist circulaire stad - Gemeente Zaanstad

Sinds 2021 richt ik mij in de gemeente Zaanstad (in vast dienstverband) op de ontwikkeling van een circulaire economie. Ik werk aan een visie op een circulair Zaanstad in 2050 en stimuleer de ontwikkeling van meer circulair beleid. De focus ligt op de eigen inkoop- en opdrachtgeverschap, het economisch beleid en de bouw en gebiedsontwikkeling.

In nieuw beleid worden de circulaire opgaves meegenomen, waaronder de Omgevingsvisie en de nieuwe Economische visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Bovendien hebben we samen met Geofluxus een nieuwe monitor opgezet, die inzage geeft in de grondstoffen- en afvalstromen van heel Zaanstad.

Afgelopen jaren heb ik de besluitvorming verzorgd voor de deelname aan het MRA Programma Circulaire Economie (2021-2026), de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen (2021-2023) en de ondertekening van het MRA Uitvoeringsconvenant houtbouw (2021-2026).

We hebben een nieuwe factsheet over Duurzaam bouwen in Zaanstad opgezet om dit intern en extern te bevorderen. In het kader van het MRA Regionaal Programma Cirkelstad hebben we samen met C-creators twee Community of Practice bijeenkomsten georganiseerd over circulair bouwen (2020, 2021). Vanuit Zaanstad voeren we diverse evaluaties van circulaire bouwprojecten uit, die projectniveau inzichten geven die kunnen bijdragen aan het optimaliseren van landelijke regelgeving (Het Nieuwe Normaal - Cirkelstad).

Tot slot creëren we meer bewustzijn in Zaanstad door duurzame en circulaire ontwikkelingen maandelijks onder de aandacht te brengen met de nieuwsbrief Nieuw Zaans Klimaat. Alle duurzame en circulaire ontwikkelingen en de stand van zaken worden samengebracht in het Zaans Klimaatakkoord (zie volgend project). 

Het Zaans Klimaatakkoord - een co-creatie in Zaanstad

Het Zaans Klimaatakkoord - een co-creatie in Zaanstad

In maart 2019 ben ik als 'pionier' in dienst gegaan bij de gemeente Zaanstad en heb ik actief bijgedragen aan de totstandkoming van een sterk duurzaamheidsteam in de gemeente. Om de transparantie en communicatie over duurzaamheid in de organisatie en in Zaanstad te versterken is de nieuwbrief Nieuw Zaans Klimaat (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/nieuwsbrieven) opgezet. 

De focus lag voor mij de eerste jaren op de strategie en uitvoering van een Zaans Klimaatakkoord. Alle verduurzaming wordt daarin samengebracht dat zich richt op een klimaatneutraal en circulair Zaanstad met een gezonde leefomgeving (klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit). Om deze doelstelling te behalen wordt de samenwerking gezocht met inwoners en organisaties in Zaanstad. Het klimaatakkoord groeit toe naar een set van afspraken waarmee uiteindelijk de doelen van Zaanstad in 2040 en 2050 worden behaald.

 In 2019 zijn eerst alle initiatieven in Zaanstad in kaart gebracht en hebben we diverse klimaattafels georganiseerd om partijen bijeen te brengen,  kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen op gang te brengen.

In 2020 is het eerste klimaatakkoord uitgebreid met alle (beleids)ontwikkelingen die plaatsvinden. Er is een basis monitoring opgestart, inzage gegeven van de directe en indirecte CO2-uitstoot van Zaanstad en een eerste doorrekening gemaakt van de potentiele CO2-reductie van voorgenomen maatregelen. Begin 2021 is dit akkoord gelanceerd (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaatakkoord).

In 2022 is gewerkt aan het Zaans Klimaatakkoord 3.0. Daarin zijn de laatste ontwikkelingen meegenomen en is de monitoring verder uitgebreid. 

Secretaris coöperatie WeSpark voor duurzame energie

Secretaris coöperatie WeSpark voor duurzame energie

In juli 2018 ben ik gevraagd voor het bestuur van WeSpark. Een nieuwe energie coöperatie die zich richtte op de ontwikkeling van een handelsplatform voor de uitwisseling van lokale duurzame energie tussen inwoners en organisaties. Dit zou een unieke aanvulling worden op het goede werk van de al langer actieve Zaanse Energie Koöperatie (ZEK) en SAENZ, de lokale energie coöperatie van, voor en door bedrijven. 

Tot april 2019 heb ik mij ingezet als secretaris van WeSpark en onder andere meegewerkt aan de marketing en communicatiestrategie en de benodigdheden voor een leveringsvergunning van het handelsplatform. Vanwege mijn werkzaamheden bij de gemeente Zaanstad (vanaf maart 2019) heb ik mijn bestuursfunctie neergelegd.

WeSpark is nu een jonge coöperatie dat lokale duurzaam opgewekte stroom op transparante wijze koppelt aan particuliere en zakelijke afnemers in de Zaanstreek. Daarnaast ontwikkelt het slimme tools om duurzaamheid te vergroten. Zie www.wespark.nl

 

 

 

 

 

 

RWS Leernetwerken klimaatneutraal & circulair inkopen & Green Deal

RWS Leernetwerken klimaatneutraal & circulair inkopen & Green Deal

In opdracht van PHI Factory ben ik van september 2018 tot en met maart 2019 werkzaam geweest als procesmanager voor de leernetwerken klimaatneutraal en circulair inkopen van Rijkswaterstaat en nam ik deel aan het kernteam van de Green Deal Circulair Inkopen.

Als procesmanager verzorgde ik de ontwikkeling en onderlinge afstemming van de verschillende leernetwerken voor klimaatneutraal- en circulair inkopen. Rijkswaterstaat verzorgde de leernetwerken voor Bouw, GWW, Bedrijfskleding, Catering, Hout en ICT (2018). Meer informatie over de leernetwerken zie https://www.pianoo.nl/nl/themas/maatschappelijk-verantwoord-inkopen-duurzaam-inkopen/bijeenkomsten/leernetwerken

In het kernteam van de Green Deal Circulair Inkopen, werd door Rijkswaterstaat, PIANOO, NEVI en MVO Nederland gewerkt aan het programma en de doorontwikkeling van de Green Deal in 2019. Zie https://www.gdci.nl/

Foto is van Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 

 

 

Platform aan de Zaan start programmalijn Duurzaam & Innovatief

Platform aan de Zaan start programmalijn Duurzaam & Innovatief

Van mei 2017 tot maart 2019 was ik programmamaker van Platform aan de Zaan, een onafhankelijk netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven. Maandelijks organiseerden we met een klein team inspirerende bijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen.

Als programmamaker en facilitator heb ik diverse avonden georganiseerd op het gebied van de voedseltransitie, de circulaire economie en duurzaamheid. In 2019 hebben we drie programmalijnen opgezet. Ik richtte me daarin op de organisatie van het programma Duurzaamheid en Innovatie, gericht op het verduurzamen van de Zaanstreek.

Met Platform aan de Zaan organiseerde ik onder andere de volgende bijeenkomsten;

  • De week van de duurzaamheid (februari 2018) als onderdeel van de Zaanse Geluiden. zie https://www.zaansegeluiden.nl/duurzaamheid/
  • Het politieke debat - donut economy style - vlak voor de gemeenteraadverkiezingen (februari 2018)
  • Een avond over de financiële crisis (mei 2018)
  • Aan de slag voor de bijen in de Zaanstreek (juni 2018)
  • De startsessie ter voorbereiding van We Make The City Zaanstad (nov 2018)
  • Duurzaam en Innovatief Zaanstad (februari 2019)

 

 

 

 

Inspiratiesessie creatieve economie Saenredam College

Inspiratiesessie creatieve economie Saenredam College

Inspiratiesessie voor docenten van het Saenredam College voor het nieuwe Cluster 'Creatieve economie'.

Stagebegeleiding circulair afstudeeronderzoek student FM

Stagebegeleiding circulair afstudeeronderzoek student FM

In opdracht van PHI Factory heb Lisa Broos begeleid in haar afstudeeronderzoek naar circulaire catering voor de opleiding Facility Management aan de Hogeschool InHolland. 

Masterclass reflexief monitoren - bijsturen transitievraagstukken

Masterclass reflexief monitoren - bijsturen transitievraagstukken

Masterclass reflexief monitoren

Overdacht heroverwegen en stapsgewijs bijsturen van transitievraagstukken en beleid

Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringsservice Compass Group

Strategie en roadmap voor Circulaire Cateringsservice Compass Group

Begeleiding van de ontwikkeling van een circulair cateringservice concept voor Compass Group. 

Visie en ambitietraject circulaire dienstverlening UTS verhuizingen

Visie en ambitietraject circulaire dienstverlening UTS verhuizingen

In opdracht van PHI Factory heb ik van juli tot november 2018 UTS begeleid in de start van de ontwikkeling naar een concrete en haalbare circulaire ambitie en strategie. 

Inspiratiesessie Cluster Changemakers Saenredam College

Inspiratiesessie Cluster Changemakers Saenredam College

Inspiratiesessie voor docenten van het Saenredam College voor een Cluster 'Change makers - Duurzaam burgerschap'.

Bestuurslid Recycling netwerk

Bestuurslid Recycling netwerk

Van maart 2016 tot juli 2018 ben ik bestuurslid geweest van het Recycling netwerk.

Dag vd Duurzaamheid - 10 oktober

Dag vd Duurzaamheid - 10 oktober

Activiteiten op basisscholen in teken van duurzaamheid

Zaanstreek circulair

Bijeenkomst van circulaire koplopers in de Zaanstreek 

Roadshow circular economy

Roadshow circular economy

Ontwikkeling van een workshops voor de verschillende organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat.  

Zaanse Geluiden

Zaanse Geluiden

Projectleider week van de duurzaamheid van Zaanse geluiden. 

Interview week van de Duurzaamheid

Interview week van de Duurzaamheid

Start week van de duurzaamheid van Zaanse Geluiden.

Generieke circulaire inkoopcriteria

Generieke circulaire inkoopcriteria

Vooronderzoek naar de gebruikte inkoopcriteria van elf circulaire pilots.

Essay de meerwaarde van voedsel

Essay de meerwaarde van voedsel

Afronding Masterclass Sociale innovatie en transformatie met mijn essay ‘de meerwaarde van voedsel’.