Interview week van de Duurzaamheid

Interview week van de Duurzaamheid

'Samen nadenken over onze toekomst in Zaanstad'

Zaanse Geluiden roept Zaankanters op te komen discussiëren over duurzaam Zaanstad

WESTZAAN - De olie-, gas- en kolenvoorraden raken op, waardoor we naar andere energiebronnen moeten uitkijken. Tegelijkertijd verandert door de uitstoot van broeikasgassen het klimaat, met extremer weer tot gevolg. Het zijn veelbesproken en bekende ontwikkelingen, maar ze zorgen wel voor uitdagingen. In de wereld, in Nederland en zo dus ook in de Zaanstreek. Denk aan de consequenties voor de landbouw, veiligheid in het verkeer, het watermanagement, maar ook de luchtkwaliteit en gezondheid. De Zaanse politiek, bewoners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven in de regio staan er samen voor om hier zo goed mogelijk mee om te gaan. De gemeente Zaanstad polste Platform Aan de Zaan om een goede manier te bedenken hier met Zaankanters over te discussiëren. De komende maanden zijn er daarom Zaanse geluiden: vele werksessies, lezingen en ontmoetingen in de Zaanse wijken rond vier thema's. Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 februari draait het om het thema duurzaamheid.

Hoe kan bij Zaankanters het bewustzijn ontstaan dat het belangrijk is hun tuin te vergroenen? Zodat er minder snel wateroverlast ontstaat, de warmte op hete dagen wordt gedempt en dieren als insecten, egels, bijen en vogels profiteren. Hoe zorgen we ervoor dat onze huizen klimaatneutraal worden en kunnen arme mensen dat ook wel betalen? Hoe kunnen we een circulaire of hergebruikeconomie creëren, aangezien veel grondstoffen, bijvoorbeeld voor onze gsm's, straks niet meer voorradig zijn? Het zijn voorbeelden van vragen waar bedrijfsleven, politiek, maatschappelijke instellingen en bewoners in de Zaanstad het tijdens de bijeenkomsten met elkaar over kunnen hebben.

Duurzaamheidsweek

Femke Nagel leidt vanuit Platform Aan de Zaan, onder de naam 'Zaanse Geluiden', de duurzaamheidsweek. "Vroeger maakte de overheid beleid, kwam er een inzage en dat was het dan. Nu is de trend dat het nadenken over de toekomst samen gebeurt. Dat is ook nodig, want het is de taak van iedereen om tot een oplossing te komen. Zaanstad staat voor de grote klus om zo snel mogelijk klimaatneutraal te zijn en een circulaire economie te realiseren. We groeien als stad, maar willen wel een gezonde leefomgeving behouden. Het is dan ook van belang dat bedrijfsleven, politiek, maatschappelijke organisaties en bewoners in de Zaanstreek hier samen goed over nadenken."

Zaanse Geluiden beoogt met haar bijeenkomsten een aantal doelen. "Aanwezigen kunnen vanuit een helikopterview samen naar het thema duurzaamheid kijken en nieuwe samenwerkingen verkennen. Platform aan de Zaan kan ontdekken voor welke thema's behoefte is om meer aandacht aan te geven in haar programma. En ten derde geeft Zaanse Geluiden na de themaweken steeds verslag bij de gemeente Zaanstad over de belangrijkste bevindingen. We hopen dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders zich hier dan na de gemeenteraadsverkiezingen in maart door laat inspireren. De volgende thema's zijn: Inclusieve stad (maandag 19-vrijdag 23 februari), Verstedelijking (maandag 12-vrijdag 16 maart) en Economische ontwikkeling (maandag 9-vrijdag 13 april). Het volledige programma en welke bijeenkomst waar is, staat op: www.zaansegeluiden.nl.

Wie wil meepraten over Zaanse geluiden hoeft zich alleen even aan te melden op www.zaansegeluiden.nl. "Ik hoop dat er veel mensen komen!", zegt Femke.

Aan de Zaan

Aan de Zaan is een netwerkplatform voor maatschappelijke en culturele initiatieven die hun Zaanse omgeving mooier en leuker beogen te maken. Het platform bestaat uit een aantal Zaanse vrijwilligers die een betrokkenheid bij de Zaanstreek voelen en, vaak vanuit hun werk, raakvlakken met de onderwerpen en maatschappelijke initiatieven hebben. Elke maand houden zij een maandagavond in Café De Fabriek die over elk maatschappelijk initiatief of thema kan gaan.

Maandag 5 februari is de eerstvolgende bijeenkomst. Op deze avond gaan de vrijwilligers met de Zaanse politieke partijen en bewoners het debat aan over een aantal concrete uitdagingen waar Zaanstad voor staat. Welke kansen liggen er vanuit duurzame economische ontwikkeling, welke kansen zijn er op het gebied van inclusiviteit, een samenleving creëren waarin iedereen meetelt, en hoe gaan we om met het veranderende karakter van onze stad? Meer informatie is te vinden op: www.platformaandezaan.nl/programma.

Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op www.rodi.nl.