Het Zaans Klimaatakkoord - een co-creatie in Zaanstad

Het Zaans Klimaatakkoord - een co-creatie in Zaanstad

In maart 2019 ben ik als 'pionier' in dienst gegaan bij de gemeente Zaanstad en heb ik actief bijgedragen aan de totstandkoming van een sterk duurzaamheidsteam in de gemeente. Om de transparantie en communicatie over duurzaamheid in de organisatie en in Zaanstad te versterken is de nieuwbrief Nieuw Zaans Klimaat (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/nieuws/nieuwsbrieven) opgezet. 

De focus lag voor mij de eerste jaren op de strategie en uitvoering van een Zaans Klimaatakkoord. Alle verduurzaming wordt daarin samengebracht dat zich richt op een klimaatneutraal en circulair Zaanstad met een gezonde leefomgeving (klimaatadaptatie, groen en biodiversiteit). Om deze doelstelling te behalen wordt de samenwerking gezocht met inwoners en organisaties in Zaanstad. Het klimaatakkoord groeit toe naar een set van afspraken waarmee uiteindelijk de doelen van Zaanstad in 2040 en 2050 worden behaald.

 In 2019 zijn eerst alle initiatieven in Zaanstad in kaart gebracht en hebben we diverse klimaattafels georganiseerd om partijen bijeen te brengen,  kennis en ervaring uit te wisselen en nieuwe samenwerkingen op gang te brengen.

In 2020 is het eerste klimaatakkoord uitgebreid met alle (beleids)ontwikkelingen die plaatsvinden. Er is een basis monitoring opgestart, inzage gegeven van de directe en indirecte CO2-uitstoot van Zaanstad en een eerste doorrekening gemaakt van de potentiele CO2-reductie van voorgenomen maatregelen. Begin 2021 is dit akkoord gelanceerd (https://nieuwzaansklimaat.zaanstad.nl/klimaatakkoord).

In 2022 is gewerkt aan het Zaans Klimaatakkoord 3.0. Daarin zijn de laatste ontwikkelingen meegenomen en is de monitoring verder uitgebreid.