Zaanse Geluiden

Zaanse Geluiden

Project Zaanse Geluiden 
Samenwerking Platform aan de Zaan
Opdrachtgever Gemeente Zaanstad
Datum Februari 2018

Zaanse geluiden is een initiatief van Platform aan de Zaan ondersteund door de Gemeente Zaanstad. In Zaanstad werd van februari t/m mei in vier themaweken verkend hoe in de stad wordt gedacht over duurzaamheid, een inclusieve samenleving, verstedelijking en economische ontwikkeling.

De Zaanse geluiden startte met de week van de duurzaamheid (5 - 9 februari). Als projectleider van deze week organiseerde ik in co-productie met de gemeente een vijftal bijeenkomsten: over de gezonde leefomgeving, duurzaamheid in de wijk, de circulaire economie, een klimaatneutraal Zaanstad en hoe worden we (aard)gasloos.

Het doel was zoveel mogelijk geluiden op te halen van bewoners, bedrijven en betrokken organisaties over de kansen die er liggen en waar we in Zaanstad prioriteit aan willen geven. Met de bijeenkomsten inspireerde we bewoners, brachten we potentiele nieuwe samenwerkingen op gang en haalden we inspiratie op op mee te geven aan de nieuwe Gemeenteraad.

Het was een sociale innovatieve manier van samenwerken met de gemeente, waarin open het gesprek werd aangegaan over grote thema's die spelen in de stad. Van de vier weken werden strips gemaakt die uiteindelijk zijn gebundeld. De verslagen van de bijeenkomsten zijn te vinden op www.zaansegeluiden.nl