Visiespecialist circulaire stad  - Gemeente Zaanstad

Visiespecialist circulaire stad - Gemeente Zaanstad

Sinds 2021 richt ik mij in de gemeente Zaanstad (in vast dienstverband) op de ontwikkeling van een circulaire economie. Ik werk aan een visie op een circulair Zaanstad in 2050 en stimuleer de ontwikkeling van meer circulair beleid. De focus ligt op de eigen inkoop- en opdrachtgeverschap, het economisch beleid en de bouw en gebiedsontwikkeling.

In nieuw beleid worden de circulaire opgaves meegenomen, waaronder de Omgevingsvisie en de nieuwe Economische visie met bijbehorend uitvoeringsprogramma. Bovendien hebben we samen met Geofluxus een nieuwe monitor opgezet, die inzage geeft in de grondstoffen- en afvalstromen van heel Zaanstad.

Afgelopen jaren heb ik de besluitvorming verzorgd voor de deelname aan het MRA Programma Circulaire Economie (2021-2026), de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen (2021-2023) en de ondertekening van het MRA Uitvoeringsconvenant houtbouw (2021-2026).

We hebben een nieuwe factsheet over Duurzaam bouwen in Zaanstad opgezet om dit intern en extern te bevorderen. In het kader van het MRA Regionaal Programma Cirkelstad hebben we samen met C-creators twee Community of Practice bijeenkomsten georganiseerd over circulair bouwen (2020, 2021). Vanuit Zaanstad voeren we diverse evaluaties van circulaire bouwprojecten uit, die projectniveau inzichten geven die kunnen bijdragen aan het optimaliseren van landelijke regelgeving (Het Nieuwe Normaal - Cirkelstad).

Tot slot creëren we meer bewustzijn in Zaanstad door duurzame en circulaire ontwikkelingen maandelijks onder de aandacht te brengen met de nieuwsbrief Nieuw Zaans Klimaat. Alle duurzame en circulaire ontwikkelingen en de stand van zaken worden samengebracht in het Zaans Klimaatakkoord (zie volgend project).