Bestuurslid Recycling netwerk

Bestuurslid Recycling netwerk

Het Recycling netwerk is een netwerk die verschillende milieuorganisaties verbindt met als doel de milieuschade die wordt veroorzaakt vanaf grondstofproductie tot en met het afvalbeheer zoveel mogelijk te beperken (o.a. initiatiefnemer van de statiegeldalliantie).

https://recyclingnetwerk.org/