Visiespecialist circulaire stad  - Gemeente Zaanstad

Visiespecialist circulaire stad - Gemeente Zaanstad

Nadat het Zaans Klimaatakkoord in de steigers is gezet, ben ik mij in gemeente Zaanstad vanaf begin 2021 (in vast dienstverband) gaan richten op het ontwikkelen van circulair beleid en in het bijzonder het stimuleren van circulair bouwen en gebiedsontwikkeling.

Afgelopen jaar ben ik gestart met het actualiseren van circulariteit in Zaans beleid. Bovendien is een nieuwe monitor opgezet, die inzage geeft in de grondstof- en afvalstromen in de gemeente.

Ik heb de besluitvorming verzorgd voor de deelname van Zaanstad aan het MRA Programma Circulaire Economie (2021), deelname aan de City Deal circulair en conceptueel bouwen en meegewerkt aan de totstandkoming van het MRA Uitvoeringsconvenant houtbouw.

Tot slot heb ik in het kader van het Regionaal Programma MRA van Cirkelstad samen met C-creators Community of Practice bijeenkomsten georganiseerd over circulair bouwen en vanuit Zaanstad audits ingebracht van specifieke circulaire bouwtrajecten. Daarmee wordt inzicht geboden op projectniveau en een database wordt gevormd op basis waarvan we in Nederland kunnen stellen wat circulair bouwen is en welk niveau behaald kan worden: Het nieuwe normaal.